Boží zákon

22.9.17

Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině… Bude věrnou

jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání,

jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem. Izajáš 33‚5.6

Skutečný základ budování charakteru je v každé době a v každé

společnosti stejný. Je to Boží zákon: „Miluj Hospodina, Boha

svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou

a celou svou myslí“ a „miluj svého bližního jako sám sebe!“

(L 10‚27). Toto pravidlo se naplno projevilo v charakteru a jednání

našeho Spasitele, který je naším jediným vzorem a spolehlivým

průvodcem.

„Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti

a poznání“ (Iz 33‚6) – tedy tou moudrostí a tím poznáním,

které nám může poskytnout jen Bible. Slova o poslušnosti jeho

přikázání jsou dnes stejně pravdivá, jako když byla řečena Izraeli:

„To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských

pokolení“ (Dt 4‚6).

Bible, Boží slovo, je jedinou ochranou naší osobnosti, čistoty

domova, blaha společnosti i stability národa. Uprostřed chaosu,

nebezpečí a protichůdných tvrzení zůstává jediné bezpečné

a spolehlivé pravidlo – konat to, co říká Bůh. (Ed 228.229)

Pane, Tvůj zákon a Tvoje slovo jsou pevným základem a jedinou

spolehlivou ochranou. Jsem Ti za ně z celého srdce vděčný.

 

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

17.9.17

Vydal: admin | Žádné komentáře

Gram prevence lepší než kilo léků.

15.9.17

Vydal: admin | Žádné komentáře

Neboj se, já budu s tebou

07.9.17

Vydal: admin | Žádné komentáře