Hranice odpuštění

19.10.18

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám
odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“
Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát
sedmkrát.“ Matouš 18‚21.22
Co děláte, když vám někdo ublíží? A co když to zopakuje znovu
a znovu a… Má vaše ochota odpouštět nějaké hranice? A má mít
odpuštění hranice?
Přiznám se, že Petra obdivuji. Odpustit hřích sedmkrát někomu,
kdo mi opakovaně ubližuje, to je výkon. Já už s tím mám
problém, když mi někdo provede něco, co jsme si už vyříkali,
podruhé. Petr navrhuje „normu“ zvýšit na sedm.
Představuji si, jak asi Petr reagoval, když mu Ježíš na jeho
otázku odpověděl. Na jeho místě bych čekal, že mi Mistr poklepe
na rameno a řekne: „Vlastíku, sedm je moc. Zůstaňme u tří
odpuštění!“
Podle některých teologů tu Ježíš vyslovuje číslo, které je sedminásobkem
sedmdesáti, tedy čtyři sta devadesát. Jako by tím
chtěl říci, že Bůh nepočítá, kolikrát nám už odpustil.
Život mne učí, že odpuštění je úžasný dar, který nám náš
Stvořitel nabízí. Mnohokrát jsem se zbytečně trápil zlostí nebo
touhou po pomstě. A i když jsem se pomstil, mé nitro trpělo dál.
Pokoj přineslo odpuštění a smíření, které nastalo ve chvíli, kdy
mou nabídku na smír přijala i druhá strana.
Bože, stejně jako Petr mám občas i já pocit, že další odpuštění
by bylo zbytečné. Jsem rád, že Ty ve vztahu se mnou počet svých
„odpuštění“ nepočítáš.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

15.10.18

13.10.2018 Enoch Martínek

Starší kázání je přesunuto do sekce náš sbor.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

14.10.18

Vydal: admin | Žádné komentáře

Joe Crews

26.9.18

Vydal: admin | Žádné komentáře

Hovorenie jazykmi – Randy Skeete

08.8.18

Vydal: admin | Žádné komentáře