Dřív než vejde stáří…

20.7.18

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou
zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám
v nich zalíbení“; než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy,
a vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást strážcové
domu a mužové zdatní se zkřiví a mlečky nechají práce a bude
jich málo, a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota, a zavřou se
dveře do ulice a ztiší se hlas mlýnku a vstávat se bude za šveholu
ptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně. A člověk
se bude bát výšek a úrazů na cestě… Kazatel 12‚1–5
„Staří lidé jsou paraziti, kteří nám ujídají ze společného talíře
a snižují životní úroveň.“ Už jste něco podobného slyšeli? Ten,
kdo to říká, zapomněl, že ho stáří také jednou dostihne.
Slyšel jsem mnoho pokusů o definici stáří. Přesto se mi jako
nejvýstižnější stále jeví ta, kterou napsal Šalomoun. Ona nám
totiž, pokud ji vezmeme vážně, pomáhá rozpoznat, že se pomalu
blíží čas, kdy budeme staří i my.
Při čtení potřebujeme silnější brýle a víc světla. Zatímco nám
se zdá, že televize hraje nějak potichu, všichni sousedé vědí, co
sledujeme. Ráno bychom mohli spát, protože nevstáváme do
práce, ale probouzíme se dřív než slunce…
Šalomoun píše pro nás, kdo hledáme smysl života, který nekončí
smrtí. Měli bychom ho najít dřív, než začneme senilnět,
protože pak už na jeho hledání nebude čas ani chuť. Proto je
třeba hledat Boha dřív, než nastane skutečné stáří.
Bože, díky za Tvou přítomnost v mém životě. Chci, abys mne
provázel i v době stáří. Proto s Tebou chci prožít i dnešní den.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

15.7.18

 Filip Fürst 14.7.2018

Starší kázání je přesunuto do sekce náš sbor.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš na tento týden

15.7.18

Vydal: admin | Žádné komentáře

Komunikují s námi mrtví skrze sny?

05.6.18

Vydal: admin | Žádné komentáře