Ježíšovo narození z nebeské perspektivy

24.1.19

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod
nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná
a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné
znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé
hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl
je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se
narodí. (Zjevení 12,1–4)
Jak zvláštní pojetí příběhu Ježíšova narození! Nikde ani zmínka o uctívajících
pastýřích či oslavujících andělech. Kniha Zjevení vyjevuje obraz, který
se radikálně liší od evangelijních příběhů narození. Je to vidění o významu
Ježíšova narození, které odtahuje oponu a nechává nás nahlédnout na vtělení
z perspektivy Božího nebeského trůnu.
Tento úhel pohledu zobrazuje prudký boj, jenž se s příchodem velikého
ohnivého draka, který smete a svrhne třetinu hvězd, šíří na zemi. Následně
se drak (který je v 9. verši identifikován jako „ďábel a satan“) nachýlí k ženě,
„aby pohltil její dítě, jakmile se narodí“.
Ve Zjevení 12,1–4 čteme o začátku vesmírného konfliktu, jenž začíná na
nebi a poté se přenáší na zemi. Tento pokračující boj zní ozvěnou koridory
dějin až do konce času (verš 17). Zbývající část knihy Zjevení ukazuje, že tento
boj, který je tak živě vylíčen v kapitole 12, nedosáhne svého vrcholu dříve,
než vítězný Kristus skoncuje s drakem a silami zla (Zjevení 19; 20,11–15).
Někteří autoři vykládají knihu Zjevení jako „velký spor mezi Kristem
a satanem“ a z tohoto pohledu chápou i význam Ježíšova narození. Philip
Yancey uvádí: „Na zemi se narodilo dítě, král se o tom dozvěděl a začalo
pronásledování. Na nebi začala velká invaze, odvážný vpád vládce sil dobra
do sídla zla celého vesmíru.“ Tím králem byl samozřejmě Herodes a počáteční
pronásledování odvedlo Ježíše do Egypta, což jsou témata, na která
pohlédneme očima Matouše v několika příštích dnech.
Pane, pomoz nám vnímat celkový obraz, když čteme Tvé slovo. Pomoz
nám, abychom jasněji vnímali kontext, ve kterém se odehrávají naše každodenní
boje.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

21.1.19

Vydal: admin | Žádné komentáře

Síla lásky-útěk z Iráku

13.1.19

Vydal: admin | Žádné komentáře

Vítězslav Vurst

11.1.19

Kázání začíná od 32:30 minuty.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Chlapi sobě

10.1.19

 Zveme všechny samostatné muže na další z akcí Chlapi sobě, opět do Lázní   Jeseník. Konečný termín pro přihlášení je 21.1.2019 do 9:00 hod, Zbývají ještě   3 volná místa.  Dvou a třílůžkové pokoje.Termín akce: 27.1.2019 až 30.1.2019. Odjezd před 9.hod od Pojišťovny Rudná   49  Ostrava Zábřeh. Možno odstavit až 5 vozidel. Začínáme a končíme obědem.   Vegetariány prosím nahlásit, aby snídaně, obědy i večeře byly pro ně bezmasé.   Foto a další údaje o místě na www.levnejeseniky.cz 

 

Rozdělení do skupin podle aktivit a zájmů:

 Sjezdové lyžování – Ramzová 3 sedačky a pomy

 Běžky – Paprsek a trasy v okolí Lázní Jeseník

 Turistika – lázeňské procházky, vyhlídky.

 Léčebné procedury – masáže, inhalace, léčebné koupele a solná jeskyně – nutno   objednat. bazén s vířivkou zajištěn..

Společné akce: Ranní a večerní sdílení, společné stravování a podvečerní bazén.

Ceny: noc po 285Kč na 3 noci jinak 305,-/ noc včetně lázeňského poplatku. doprava max 400Kč podle obsazenosti stravování 400Kč + závěrečný oběd v restauraci Slovan cca 100Kč.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

07.1.19

19.1.2019 Jaroslav Stejskal

12.1.2019 Radek Kantor

5.1.2019 Lukáš Krajčí

Starší kázání je přesunuto do sekce náš sbor.

Vydal: admin | Žádné komentáře