První a druhé vzkříšení

10.12.18

Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc
let nedovrší. – To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo
má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci,
nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat
po tisíc let. Zjevení 20‚5.6
Bible na mnoha místech hovoří o vzkříšení z mrtvých. Málokdo
ale ví, že bude dvojí vzkříšení. Mezi oběma událostmi uplyne
dlouhých tisíc let.
Podle Jana bude blahoslavený a svatý každý, koho se týká to
první vzkříšení. Proč? Protože se díky tomu vyhne „druhé smrti“.
Z této krátké zprávy vyplývá, že každý, komu bude vrácen život
na začátku zmiňovaného tisíciletí, bude žít věčně. Tito vzkříšení
se budou radovat z toho, že mohou konečně vidět Krista,
svého Spasitele, tváří v tvář.
Dalším zdrojem radosti bude vděčnost Bohu za to, že se jich
netýká „druhá smrt“. Zatímco z první smrti můžeme být povoláni
k věčnému životu, po té druhé už žádná taková možnost
není. Druhá smrt znamená definitivní zánik. Nebytí a neexistence
jednou provždy.
Díky Bibli poznáváme smysl našeho pozemského bytí. Tím je
možnost získání „nebeského bytí“. Můžeme mít podíl na prvním
vzkříšení a díky tomu i jistotu věčného života s naším milujícím
Bohem v Ježíšově nebeském království.
Pane Ježíši, těším se na setkání s těmi, kteří umírali s nadějí na
věčný život. Dej mi, prosím, stejnou víru jako měli oni.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

09.12.18

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

02.12.18

8.12.2018 Radek Kantor

1.12.2018 Radek Dubický

Starší kázání je přesunuto do sekce náš sbor.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Zakázaná kapitola

30.11.18

Vydal: admin | Žádné komentáře