Ne všichni učedníci byli „vegetariáni“

16.2.19

Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby
je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch
dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův,
jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,
Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.
(Matouš 10,1–4)
Docela pěkný seznam. Už jste jej někdy pečlivě zkoumali? Někteří z učedníků
mají u svého jména visačku. To byl případ Jidáše, jenž nakonec Ježíše
zradil představitelům, kteří jej odsoudili k smrti.
V určitých ohledech jsou ale zajímavější štítky, které provázejí Matouše
a Šimona. Zatímco první je identifikován jako celník (neboli výběrčí daní),
druhý nese přívlastek Kananejský anebo Zélóta (podle Lukáše 6,15). Ani
jeden z nich nepatří k tomu, co bychom nazvali střední proud. Ani jeden
z nich není typem osoby, kterou bychom navrhovali do nějaké služebnosti.
Celníci neboli židovští výběrčí daní byli ve svém podnikání obvykle velmi
vzdáleni poctivosti. Sloužili v podstatě jako loutky nenáviděné římské
vládě – byli to Židé, kteří vybírali daně pro nepřítele. Jakékoli peníze navíc,
které se jim podařilo vybrat, končily v jejich nadměrných kapsách. A oni si
dokázali zajistit, aby těchto prostředků navíc nebylo málo. Pokud někdo
nechtěl zaplatit, byla tady stále přítomná římská armáda, která už věděla,
jak lidi přimět ke spolupráci.
Na druhém konci politického spektra byl Šimon Zélóta. Zélóti stáli jako
teroristé proti Římu v úsilí svrhnout Izraelem nenáviděné vládce. Když
se zélótovi podařilo vmísit se do davu a zanechat svoji dýku v nějakém
Římanovi – anebo kolaborantovi, jakým byl třeba Matouš, měl za sebou
úspěšný den.
Byl to zázrak, že v Ježíšově malé skupince byl jak zélóta, tak celník.
A přesto se ani v jednom ze čtyř evangelií nesetkáváme s tím, že by mezi
nimi došlo ke sváru, tak jako mezi Petrem, Janem a některými dalšími.
Dějiny znovu a znovu ukazují, že Kristovo poselství od základu mění
lidská srdce i životy. Opravdové pokání přináší obrácení a nový život v Ježíši,
a to i mezi nepřáteli.
Vedlejším ponaučením je to, že nemusíte vždycky s každým v církvi
souhlasit, abyste mohli spolupracovat. Někdy je požehnáním i pravý opak.
Čím pestřejší jsou ve skupině náhledy, tím můžete objevit více způsobů,
jak světu posloužit v jeho potřebách.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Zjevení 7 kap.

11.2.19

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

10.2.19

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

10.2.19

9.2.2019 Aneta Vozňáková

2.2.2019 Dan Gomola

Starší kázání je přesunuto do sekce náš sbor.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Br. Michal Balcar

25.1.19

Kázání začíná od 24:2O minuty.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Síla lásky-útěk z Iráku

13.1.19

Vydal: admin | Žádné komentáře