Nejstarší svátek

26.4.18

Protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno,
co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal
sobotní den a posvětil ho. Exodus 20‚11; ČSP
Každý svátek, který máme v kalendáři, má svůj původ v minulosti.
Muselo se stát něco výjimečného, co stojí za to, abychom
si to připomínali.
Zvláštní je, že ten nejstarší svátek, který lidstvo slavilo tisíce
let, v našem kalendáři chybí a slaví se jindy, než by se slavit měl.
Mnozí ani nevědí, že ho slaví v nesprávný den.
Už v ráji Stvořitel ustanovil sedmý den jako svátek. V Desateru
Hospodin připomíná, že každý sedmý den si máme připomínat,
odkud pocházíme a kam patříme. Jsme Boží stvoření, a proto
patříme do Hospodinovy nebeské rodiny.
Tím nejstarším svátkem je sabat – sobota. Tak to říká biblický
text Desatera. Židé ji slaví tisíce let a podíváme-li se na jejich
historii i současnost poznáme, že požehnání sedmého dne stále
působí. Židé přežili všechny pogromy, jsou tu a ve všech odvětvích,
kde je třeba vysoké IQ, stále patří k elitě.
Sobota ale nemá být jen svátkem Židů. Stvořitel ji v ráji daroval
všem lidem. Přeje si, abychom měli stejné požehnání jako
jeho vyvolený národ. Pokud o to stojím, mám se v sobotu zastavit,
odložit svou práci a poté s rodinou i přáteli slavit fakt, že
jsme výsledkem Stvořitelova tvůrčího úsilí.
Bože, nauč mne pravidelně odpočívat, slavit a přijímat Tvé sobotní
požehnání. Díky za tento nejstarší svátek.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Nebeské odbory

25.4.18

Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani
tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který
žije v tvých branách. Exodus 20‚10
Občas slýchám ódy na to, jak nás moderní doba osvobozuje a jak
se stará o stejná práva pro každého člověka. Něco podobného
ale můžeme najít i ve staré praxi Izraele.
Hospodin ve smlouvě s Izraelem připomíná zásadu platnou od
ráje. Stvořitel oddělil sedmý den nejen k našemu odpočinku, ale
především k našemu společenství s Bohem, naším Stvořitelem.
Jenže od doby, kdy se lidé učili v ráji každý sedmý den odpočívat,
uplynula tisíciletí a Židé už dávno zapomněli, co to vlastně
ten odpočinek a společenství s Bohem je. Proto je to Bůh učí.
Začal manou, která sedmý den nepadala, a nyní na to navazuje
čtvrtým přikázáním.
V tomto paragrafu připomíná velice důležitý princip – na odpočinek,
který mají Židé dodržovat každý sabat, mají vedle mužů
právo i jejich ženy, děti, otroci a dokonce i jejich dobytče. Každý,
kdo žije v Izraeli, má právo na den odpočinku.
Nemáme zapomínat ani na hosty. Mají přijmout sedmý den
jako den svého odpočinku. Pokud se přizpůsobí, mohou slavit
s námi a i pro nás bude snadnější přijmout je mezi sebe.
Čtvrtý paragraf nás chrání i před hrabivostí. I proto nás Hospodin
učí každý sedmý den odpočívat.
Bože, občas mám problém šestý den večer odložit práci. Jsem
proto rád, že mi neradíš odpočívat, ale dáváš mi to příkazem.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Olešná

23.4.18

V sobotu 28.4.2018. v 15:30 hod. sraz na parkovišti u přehrady Olešná. Nesmí pršet 🙂 

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

22.4.18

21.4.2018. Radek Kantor

14.4.2018 Petr Pimek

7.4.2018. Jan Kantor

Starší kázání je přesunuto do sekce náš sbor.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

22.4.18

Vydal: admin | Žádné komentáře

Day at a time

28.3.18

Vydal: admin | Žádné komentáře