Smysl učednictví: číslo 2

25.6.19

Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
(Marek 8,34)
Druhým obtížným slovem v Ježíšově popisu učednictví je „kříž“. Nevítanou
novinkou pro Petra a další učedníky (včetně nás) je, že Ježíšův kříž
není křížem jediným. Ježíš říká, že každý z jeho následovníků bude mít
svůj vlastní kříž.
Abychom plně porozuměli tomuto prohlášení, že každý musí vzít na
sebe svůj kříž, je třeba, abychom se postavili na místo prvních učedníků.
Představa kříže nebo ukřižování v nás, kteří žijeme v jedenadvacátém století,
nevyvolává žádné představy. „Ukřižování“ je pro nás slovo, které ztratilo
většinu svého významu. U učedníků tomu tak ale nebylo. Dobře věděli, že
kříž se nese cestou, jež nevede nikam jinam než na popraviště.
A právě u vědomí této skutečnosti se protínají slova „zapři“ a „kříž“. Kříž,
jako koncept zapírání sama sebe, je v křesťanských kruzích často bagatelizován.
Pro někoho to dnes znamená pouze to, že nosí na krku křížek. Pro
další to představuje vypořádání se s některými životními nepříjemnostmi
či nesnázemi, jako třeba s ufňukanou manželkou nebo s otravným manželem,
či dokonce s nějakým tělesným hendikepem.
Ježíš ale nemá na mysli žádnou takovou karikaturu nesení kříže. Mluví
o kříži jako popravčím nástroji – a to pro většinu svých posluchačů nikoliv
v tělesném rozměru, ale spíše ve smyslu ukřižování sama sebe, zapření
vlastního já a sebestředné pozornosti. Ellen Whiteová píše, že „zápas proti
vlastnímu sobectví je tím největším zápasem, do kterého se člověk může
zapojit“ (Cesta k vnitřnímu pokoji, str. 55). A James Denney zdůrazňuje, že
„i když se hřích možná rodí přirozeně, jistě přirozenou smrtí neumírá; v každém
jednotlivém případě musí být odsouzen na smrt“. Na toto odsouzení,
jež je aktem vůle pod působením Ducha svatého, Ježíš a Pavel opakovaně
odkazují jako na ukřižování.
Pavel se zvlášť jasně k tomto tématu vyjadřuje v Římanům 6, kde popisuje,
že stát se křesťanem znamená ukřižovat své „staré já“ (verš 6) a být
vzkříšen k novému způsobu žití, kdy ve středu života se nachází Ježíš a činění
jeho vůle. Toto je smrt, která je nesporně obsažena v Ježíšově příkazu
zapřít sama sebe a nést svůj kříž. Pavel ukazuje na to, že křest ponořením
je dokonalým symbolem duchovní smrti a vzkříšení k novému životu, v jehož
středu se nachází Bůh (verše 1–11).

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

23.6.19

Vydal: admin | Žádné komentáře

Co k večeři? Roman Uhrin

06.5.19

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

04.5.19

22.6. 2019 Dan Kašlík

15.6. Petr Pimek

8.6. Slavnostní bohoslužba konference ČSU

1.6. Dan Gomola


Starší kázání je přesunuto do sekce náš sbor

Vydal: admin | Žádné komentáře