Šokující novinka

22.9.21

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko a zub za zub.“ Já však
vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo
tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by
se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí
k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej,
a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
Matouš 5‚38–42
„Oko za oko, zub za zub.“ To, že tento princip nazýváme spravedlností,
je pochopitelné, ale je zarážející, že nám na něm nepřijde
nic zvláštního. Zvláštní je na něm totiž toto: Řekněme, že
jeden člověk zlomil druhému ruku. Nejlepší náprava situace
by zajisté byla uzdravit zlomenou ruku. Ale jelikož to nevíme,
zlomíme ruku i pachateli a nazveme to spravedlnost. I taková
spravedlnost má sice svůj smysl – má výchovný a výstražný
charakter a pomáhá zachovat ve společnosti jakýs takýs řád.
Ale tomu prvnímu člověku to nijak nepomůže. Po našem provedení
spravedlnosti zde máme místo jedné zlomeniny dvě.
Před Kristovým příchodem lidé neuměli zjednat spravedlnost
jiným způsobem. Ale Kristus nám přišel dát více. Přišel nám dát
spravedlnost, která nezpůsobuje škodu viníkovi, ale napravuje
škodu poškozenému. Ukázal nám to na vlastním příkladu. Nespravedlnost,
kterou na něm lidé spáchali – úkladnou vraždu –
nechce napravit smrtí vrahů. Chce spravedlnost, která vzkřísí
zavražděného a hříšníky pohne k pokání.
Tuto spravedlnost, kterou Bůh ukázal vzkříšením Krista, chce
darovat i nám. Nemusíme usilovat o nedokonalou spravedlnost,
která způsobí škodu pachateli. Pachateli můžeme odpustit
a ucházet se tak o Boží spravedlnost, která napraví to, v čem
nám bylo ublíženo.
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo
vás pronásledují. Matouš 5‚44

Vydal: admin | Žádné komentáře

Jen dvě možnosti

21.9.21

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení
a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy
však nechcete…“ Izajáš 30‚15
Pokud žijete s těžkým břemenem na srdci, je dost pravděpodobné,
že jde o velkou emocionální zátěž. Budete-li ji neustále nosit
s sebou, zničí vás to. Možná je to něco, co jste neodpustili, nebo
tvrdé zacházení ve vlastní rodině, obchodní smlouva, která
nevyšla, smrt milované osoby či někoho blízkého. Ale ať je to
cokoli, předejte to Ježíši! Žádný člověk není natolik silný, aby
unesl takovou zátěž. Zvládnout ji může pouze Ježíš! Místo toho,
abyste klesali pod tíhou svého břemene, důvěřujte Ježíši. Máte
jen dvě možnosti, pouze dvě! Zaprvé důvěřovat Bohu; zadruhé
nedůvěřovat Bohu. Je to tak jednoduché! Musíte se rozhodnout,
protože tady neexistuje stav neutrality. Jste buď „s Kristem“,
nebo bez něj. Ježíš v Matouši 12‚30 říká: „Kdo není se mnou, je
proti mně…“ Vyberte si Ježíše už dnes a předejte mu všechnu
svou emocionální zátěž. Bůh s vámi bude vždy – v dobrých
i špatných časech! Zvolit si Ježíše jako svého osobního Spasitele
je celoživotní volba a je to vaše „jediná volba“ pro štěstí nejen
na této zemi, ale po celou věčnost.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý
jak do hradu. Přísloví 18‚10

Vydal: admin | Žádné komentáře

Smuteční oznámení

19.9.21

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš týdne

19.9.21

Vydal: admin | Žádné komentáře

Kázání

04.4.21

18.9. Pavel Zvolánek

14.8. Aleš Basisty

7.8. Petr Rohan

31.7. Radek Kantor

24.7. Karel Szkuta

26.6. Pavel Kantor

5.6. Vlado Adame

Vydal: admin | Žádné komentáře

Písně

21.2.21

Vydal: admin | Žádné komentáře